Language of document :

Talan väckt den 19 maj 2009 - Petrilli mot kommissionen

(Mål F-51/09)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Alessandro Petrilli (Grottammare) (ombud: J.-L. Lodomez, J. Lodomez, avocats)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission

Saken och beskrivning av tvisten

Talan om ogiltigförklaring av tillsättningsmyndighetens beslut om fastställandet av sökandens huvudsakliga hemvist.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara beslutet av den 19 februari 2009 genom vilket tillsättningsmyndigheten avslog fastställandet av att sökanden har sitt huvudsakliga hemvist i Italien,

förplikta kommissionen att utge ränta enligt den räntesats som fastställts av Europeiska centralbanken för återfinansieringar under den aktuella perioden, med tillägg av två procentenheter, på de belopp som ska betalas för retroaktiv tillämpning av Italiens korrigeringskoefficient på sökandens pension, flyttningsbidrag och bidrag för fördubbling av familjetillägget, från och med den 1 juli 2007, och

förplikta Europeiska gemenskapernas kommission att ersätta rättegångskostnaderna.

____________