Language of document :

Žaloba podaná dne 11. května 2009 - Schopphoven v. Komise

(Věc F-48/09)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Nikolaus Schopphoven (Zemmer, Německo) (zástupci: S. Rodrigues, C. Bernard-Glanz, advokáti)

Žalovaná: Komise Evropských společenství

Předmět a popis sporu

Zrušení rozhodnutí EPSO o nezařazení žalobce na rezervní seznam všeobecného výběrového řízení EPSO/AD/117/08.

Návrhová žádání žalobce

zrušit rozhodnutí Evropského úřadu pro výběr personálu (EPSO) o nezařazení jména žalobce na rezervní seznam všeobecného výběrového řízení EPSO/AD/117/08 a bude-li to třeba také rozhodnutí EPSO zamítající žádosti o přezkoumání podané žalobcem;

zrušit rezervní seznam všeobecného výběrového řízení EPSO/AD/117/08;

uložit Komisi Evropských společenství náhradu nákladů řízení.

____________