Language of document :

Sag anlagt den 11. maj 2009 - Schopphoven mod Kommissionen

(Sag F-48/09)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Nikolaus Schopphoven (Zemmer, Tyskland) (ved avocats S. Rodrigues og C. Bernard-Glanz)

Sagsøgt: Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Påstand om annullation af EPSO's afgørelse om ikke at optage sagsøgeren på reservelisten for den almindelige udvælgelsesprøve EPSO/AD/117/08

Sagsøgerens påstande

Det Europæiske Personalekontors (EPSO) afgørelse om ikke at optage sagsøgerens navn på reservelisten for den almindelige udvælgelsesprøve EPSO/AD/117/08 annulleres, og om nødvendigt annulleres EPSO's afgørelser om ikke at imødekomme sagsøgerens anmodninger om reeksamination.

Reservelisten for den almindelige udvælgelsesprøve EPSO/AD/117/08 annulleres.

Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber tilpligtes at betale sagens omkostninger.

____________