Language of document :

11. mail 2009 esitatud hagi - Schopphoven versus komisjon

(Kohtuasi F-48/09)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Nikolaus Schopphoven (Zemmer, Saksamaa) (esindajad: advokaadid S. Rodrigues, C. Bernard-Glanz)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon

Hagi eseme ja sisu kirjeldus

Nõue tühistada EPSO otsus jätta hageja kandmata avaliku konkursi EPSO/AD/117/08 reservnimekirja.

Hageja nõuded

Tühistada Euroopa Personalivaliku Ameti (EPSO) otsus jätta hageja nimi kandmata konkursi EPSO/AD/117/08 reservnimekirja ning vajadusel EPSO otsused, millega jäetakse rahuldamata hageja esitatud läbivaatamistaotlused;

tühistada konkursi EPSO/AD/117/08 reservnimekiri;

mõista kohtukulud välja Euroopa Ühenduste Komisjonilt.

____________