Language of document :

Beroep ingesteld op 11 mei 2009 - Schopphoven / Commissie

(Zaak F-48/09)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Nikolaus Schopphoven (Zemmer, Duitsland) (vertegenwoordigers: S. Rodrigues, C. Bernard-Glanz, advocaten)

Verwerende partij: Commissie van de Europese Gemeenschappen

Voorwerp en beschrijving van het geding

Nietigverklaring van het besluit van het EPSO om verzoeker niet op de reservelijst van algemeen vergelijkend onderzoek EPSO/AD/117/08 te plaatsen

Conclusies van de verzoekende partij

nietigverklaring van het besluit van het Europees Bureau voor personeelsselectie (EPSO) om verzoekers naam niet op te nemen op de reservelijst van vergelijkend onderzoek EPSO/AD/117/08 en, voor zover nodig, van de besluiten van het EPSO houdende afwijzing van de door verzoeker ingediende verzoeken om een heronderzoek;

nietigverklaring van de reservelijst van vergelijkend onderzoek EPSO/AD/117/08;

verwijzing van de Commissie van de Europese Gemeenschappen in de kosten van de procedure.

____________