Language of document :

Talan väckt den 11 maj 2009 - Schopphoven mot kommissionen

(Mål F-48/09)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Nikolaus Schopphoven (Zemmer, Tyskland) (företrädd av advokaterna S. Rodrigues och C. Bernard-Glanz)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission

Saken och beskrivning av tvisten

Talan om ogiltigförklaring av beslut fattat av Europeiska gemenskapernas byrå för uttagningsprov för rekrytering av personal (EPSO) att inte uppta sökanden på reservlistan för det allmänna uttagningsprovet EPSO/AD/117/08.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara EPSO:s beslut att inte uppta sökanden på reservlistan för det allmänna ansökningsprovet EPSO/AD/117/08, och i den utsträckning det är nödvändigt, ogiltigförklara EPSO:s beslut att avslå sökandens begäran om omprövning,

ogiltigförklara reservlistan för det allmänna uttagningsprovet EPSO/AD/117/08, och

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.

____________