Language of document :

2009. március 16-án benyújtott kereset - Wagner-Leclercq kontra Tanács

(F-24/09. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Inge Wagner-Leclercq (Edegem, Belgium) (képviselők: S. Rodrigues és C. Bernard-Glanz ügyvédek)

Alperes: az Európai Unió Tanácsa

A jogvita tárgya és leírása

A kinevezésre jogosult hatóság által hozott, a 2008. május 24-i 75/08. sz. személyügyi közleményben közzétett határozat megsemmisítése, amellyel megállapította azon AST besorolási fokozatú tisztviselők (I-11. sz. előmeneteli csoport) listáját, akiket a 2008. évi előmeneteli időszakban előléptetésre javasolnak.

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a kinevezésre jogosult hatóság által hozott, a 2008. május 24-i 75/08. sz. személyügyi közleményben közzétett határozatot, amellyel megállapította azon AST besorolási fokozatú tisztviselők (I-11. sz. előmeneteli csoport) listáját, akiket a 2008. évi előmeneteli időszakban előléptetésre javasolnak.

A Közszolgálati Törvényszék - amennyiben szükséges - semmisítse meg a kinevezésre jogosult hatóságnak a felperes panaszát elutasító határozatát.

A Közszolgálati Törvényszék az Európai Unió Tanácsát kötelezze a költségek viselésére.

____________