Language of document :

Rikors ippreżentat fis-16 ta' Marzu 2009 - Wagner-Leclercq vs Il-Kunsill

(Kawża F-24/09)

Lingwa tal-kawża: Il-Franċiż

Partijiet

Rikorrent: Inge Wagner-Leclercq (Edegem, il-Belgju) (rappreżentanti: S. Rodrigues, C. Bernard-Glanz, avukati)

Konvenut: Il-Kunsill tal-Unjoni Ewropej

Suġġett u deskrizzjoni tal-kawża

L-annullament tad-deċiżjoni tal-Awtorità tal-Ħatra ppubblikata permezz tal-Komunikazzjoni lill-Persunal (KP) Nru 75/08 tal-24 ta' April 2008, li tistabbilixxi l-lista tal-uffiċjali tal-grupp AST (fluss tal-karriera I-11) proposti għal promozzjoni fil-proċedura għall-promozzjoni 2008.

Talbiet tar-rikorrent

tannulla d-deċiżjoni tal-Awtorità tal-Ħatra ppubblikata permezz tal-Komunikazzjoni lill-Persunal (KP) Nru 75/08 tal-24 ta' April 2008, li tistabbilixxi l-lista tal-uffiċjali tal-grupp AST (fluss tal-karriera I-11) proposti għal promozzjoni fil-proċedura għall-promozzjoni 2008;

tannulla, sa fejn meħtieġ, id-deċiżjoni tal-Awtorità tal-Ħatra li tiċħad ir-rikors tar-rikorrent;

tikkundanna lill-Kunsill tal-Unjoni Ewropea għall-ispejjeż.

____________