Language of document :

Beroep ingesteld op 16 maart 2009 - Wagner-Leclercq / Raad

(Zaak F-24/09)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Inge Wagner-Leclercq (Edegem, België) (vertegenwoordigers: S. Rodrigues, C. Bernard-Glanz, advocaten)

Verwerende partij: Raad van de Europese Unie

Voorwerp en beschrijving van het geding

Nietigverklaring van het besluit van het tot aanstelling bevoegd gezag, bekendgemaakt in mededeling aan het personeel nr. 75/08 van 24 april 2008, houdende opstelling van de lijst van ambtenaren van de AST-groep (loopbaan I-11) die in het kader van de bevorderingsronde 2008 worden voorgedragen voor bevordering

Conclusies van de verzoekende partij

nietigverklaring van het besluit van het tot aanstelling bevoegd gezag, bekendgemaakt in mededeling aan het personeel nr. 75/08 van 24 april 2008, tot opstelling van de lijst van ambtenaren van de AST-groep (loopbaan I-11) die in het kader van de bevorderingsronde 2008 worden voorgedragen voor bevordering;

voor zover nodig, nietigverklaring van het besluit van het TABG tot afwijzing van verzoeksters klacht;

verwijzing van de Raad van de Europese Unie in de kosten van de procedure.

____________