Language of document :

Acțiune introdusă la 16 martie 2009 - Wagner-Leclercq/Consiliul

(Cauza F-24/09)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamantă: Inge Wagner-Leclercq (Edegem, Belgia) (reprezentanți: S. Rodrigues, C. Bernard-Glanz, avocați)

Pârât: Consiliul Uniunii Europene

Obiectul și descrierea litigiului

Anularea deciziei autorității împuternicite să facă numiri publicată în Comunicarea către personal (CP) nr. 75/08 din 24 aprilie 2008, prin care se stabilește lista funcționarilor din grupa AST (cariera I-11) propuși pentru promovare în cadrul exercițiului de promovare 2008

Concluziile reclamantei

Anularea deciziei autorității împuternicite să facă numiri publicată în Comunicarea către personal (CP) nr. 75/08 din 24 aprilie 2008, prin care se stabilește lista funcționarilor din grupa AST (cariera I-11) propuși pentru promovare în cadrul exercițiului de promovare 2008;

anularea, în măsura în care este necesar, a deciziei AIPN de respingere a reclamației formulate de reclamantă;

obligarea Consiliului Uniunii Europene la plata cheltuielilor de judecată.

____________