Language of document :

Žaloba podaná 16. marca 2009 - Wagner-Leclercq/Rada

(vec F-24/09)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Inge Wagner-Leclercq (Edegem, Belgicko) (v zastúpení: S. Rodrigues, C. Bernard-Glanz, advokáti)

Žalovaná: Rada Európskej únie

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutia menovacieho orgánu uverejneného v oznámení personálu (OP) č. 75/08 z 24. apríla 2008 o vypracovaní zoznamu úradníkov skupiny AST (priebeh kariéry I-11) navrhovaných na povýšenie v roku 2008

Návrhy žalobkyne

zrušiť rozhodnutie menovacieho orgánu uverejnené v oznámení personálu (OP) č. 75/08 z 24. apríla 2008 o vypracovaní zoznamu úradníkov skupiny AST (priebeh kariéry I-11) navrhovaných na povýšenie v roku 2008,

zrušiť v rozsahu, v akom je to potrebné, rozhodnutie menovacieho orgánu o zamietnutí sťažnosti žalobkyne,

zaviazať Radu Európskej únie na náhradu trov konania.

____________