Language of document :

Жалба, подадена на 6 март 2009 г. - Lopez Sanchez/Съвет

(Дело F-19/09)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Carolina Lopez Sanchez (Брюксел, Белгия) (представители: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal, avocats)

Ответник: Съвет на Европейския съюз

Предмет на производството

Отмяна на решението за повишаване на жалбоподателката в степен AST 3 в процедурата за повишаване за 2008 година и, при необходимост, на решенията за повишаване в тази степен на длъжностните лица с по-малко заслуги.

Искания на жалбоподателя

Да се отмени решението на органа по назначаване за повишаване на жалбоподателката в степен AST 3 в процедурата за повишаване за 2008 година и, при необходимост, на решенията за повишаване в тази степен на длъжностните лица с по-малко заслуги,

да се осъди Съветът на Европейския съюз да заплати съдебните разноски.

____________