Language of document :

Žaloba podaná dne 6. března 2009 - Lopez Sanchez v. Rada

(Věc F-19/09)

Jednací jazyk: francouzština

Účastnice řízení

Žalobkyně: Carolina Lopez Sanchez (Brusel, Belgie) (zástupci: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal, advokáti)

Žalovaná: Rada Evropské unie

Předmět a popis sporu

Zrušení rozhodnutí nepovýšit žalobkyni do platové třídy AST3 za hodnotící období 2008, a v rozsahu, v němž je to nezbytné, i rozhodnutí povýšit do této platové třídy úředníky, kteří si to zaslouží méně

Návrhová žádání žalobkyně

zrušit rozhodnutí orgánu oprávněného ke jmenování nepovýšit žalobkyni do platové třídy AST3 za hodnotící období 2008, a v rozsahu, v němž je to nezbytné, i rozhodnutí povýšit do této platové třídy úředníky, kteří si to zaslouží méně;

uložit Radě Evropské unie náhradu nákladů řízení.

____________