Language of document :

2009. március 6-án benyújtott kereset - Lopez Sanchez kontra Tanács

(F-19/09. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Carolina Lopez Sanchez (Brüsszel, Belgium) (képviselők: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis és E. Marchal ügyvédek)

Alperes: az Európai Unió Tanácsa

A jogvita tárgya és leírása

A felperest a 2008. évi előléptetési időszakban AST 3 besorolási fokozatba elő nem léptető határozat, valamint, amennyiben szükséges, az e besorolási fokozatba kevésbé érdemes tisztviselőket előléptető határozatok megsemmisítése.

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a kinevezésre jogosult hatóságnak a felperest a 2008. évi előléptetési időszakban AST 3 besorolási fokozatba elő nem léptető határozatát, valamint, amennyiben szükséges, az e besorolási fokozatba kevésbé érdemes tisztviselőket előléptető határozatokat;

a Közszolgálati Törvényszék az Európai Unió Tanácsát kötelezze a költségek viselésére.

____________