Language of document :

Tožba, vložena 6. marca 2009 - Lopez Sanchez proti Svetu

(Zadeva F-19/09)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Carolina Lopez Sanchez (Bruselj, Belgija) (zastopniki: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis in E. Marchal, odvetniki)

Tožena stranka: Svet Evropske unije

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti odločbe, da tožeča stranka ne napreduje v naziv AST 3 v napredovalnem obdobju 2008 in, če je to potrebno, odločb, da v ta naziv napredujejo uradniki z nižjo uspešnostjo.

Predloga tožeče stranke

Razglasi naj se ničnost odločbe OPI, da tožeča stranka ne napreduje v naziv AST 3 v napredovalnem obdobju 2008 in, če je to potrebno, odločb, da v ta naziv napredujejo uradniki z nižjo uspešnostjo;

Svetu Evropske unije naj se naloži plačilo stroškov.

____________