Language of document :

Talan väckt den 6 mars 2009 - Lopez Sanchez mot rådet

(Mål F-19/09)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Carolina Lopez Sanchez (Bryssel, Belgien) (ombud: advokaterna S.Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis och E. Marchal)

Svarande: Europeiska unionens råd

Saken och beskrivning av tvisten

Talan om ogiltigförklaring av beslutet att inte befordra sökanden till lönegrad AST 3 vid befordringsförfarandet 2008 och, i den mån det är nödvändigt, besluten att befordra mindre kvalificerade tjänstemän till denna lönegrad.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara tillsättningsmyndighetens beslut att inte befordra sökanden till lönegrad AST 3 vid befordringsförfarandet 2008 och, i den mån det är nödvändigt, besluten att befordra mindre kvalificerade tjänstemän till denna lönegrad,

förplikta Europeiska unionens råd att ersätta rättegångskostnaderna.

____________