Language of document :

Žaloba podaná dne 2. března 2009 - Merhzaoui v. Rada

(Věc F-18/09)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Mohamed Merhzaoui (Brusel, Belgie) (zástupci: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal, advokáti)

Žalovaná: Rada Evropské unie

Předmět a popis sporu

Jednak zrušení rozhodnutí o přidělení žalobce do skupiny pracovních míst AST 1-7. Dále zrušení rozhodnutí o jeho nepovýšení do platové třídy AST 2 za hodnotící období 2008, jakož i rozhodnutí o povýšení úředníků s menšími zásluhami do této platové třídy.

Návrhová žádání žalobce

zrušit rozhodnutí o přidělení žalobce do skupiny pracovních míst AST 1-7 s účinností k 1. květnu 2006;

zrušit rozhodnutí orgánu oprávněného ke jmenování o jeho nepovýšení do platové třídy AST 2 za hodnotící období 2008 a, v případě potřeby, rozhodnutí o povýšení úředníků s menšími zásluhami do této platové třídy;

uložit Radě Evropské unie náhradu nákladů řízení.

____________