Language of document :

Sag anlagt den 2. marts 2009 - Merhzaoui mod Rådet

(Sag F-18/09)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Mohamed Merhzaoui (Bruxelles, Belgien) (ved avocats S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis og E. Marchal)

Sagsøgt: Rådet for Den Europæiske Union

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Påstand dels om annullation af afgørelsen om at indplacere sagsøgeren i karriereforløbet AST 1-7, dels om annullation af afgørelsen om ikke at forfremme ham til lønklasse AST 2 for forfremmelsesåret 2008 samt af afgørelserne om at forfremme mindre fortjenstfulde tjenestemænd til denne lønklasse.

Sagsøgerens påstande

Annullation af afgørelsen om med virkning fra 1. maj 2006 at indplacere sagsøgeren i karriereforløbet AST 1-7.

Annullation af ansættelsesmyndighedens afgørelse om ikke at forfremme sagsøgeren til lønklasse AST 2 for forfremmelsesåret 2008 samt om fornødent af afgørelserne om at forfremme mindre fortjenstfulde tjenestemænd til denne lønklasse.

Rådet for Den Europæiske Union tilpligtes at betale sagens omkostninger.

____________