Language of document :

Kanne 2.3.2009 -Merhzaoui v. neuvosto

(Asia F-18/09)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Mohamed Merhzaoui (Bryssel, Belgia) (edustajat: asianajajat S. Orlandi, A. Coolen, J-N. Louis, E. Marchal)

Vastaaja: Euroopan unionin neuvosto

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Yhtäältä sen päätöksen kumoaminen, jolla kantaja siirrettiin ura-alueelle AST 1-7. Toisaalta sen päätöksen kumoaminen, jolla kantaja jätettiin ylentämättä palkkaluokkaan AST 2 vuoden 2008 ylennyskierroksella, ja niiden päätösten kumoaminen, joilla vähemmän ansioituneet virkamiehet ylennettiin tähän palkkaluokkaan

Vaatimukset

Päätös siirtää kantaja 1.5.2006 alkaen ura-alueelle AST 1-7 on kumottava

nimittävän viranomaisen päätös olla ylentämättä kantajaa palkkaluokkaan AST 2 ylennyskierroksella 2008 on kumottava, ja tarvittaessa on kumottava päätökset, joilla vähemmän ansioituneet virkamiehet ylennettiin tähän palkkaluokkaan

Euroopan unionin neuvosto on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

____________