Language of document :

Prasība, kas celta 2009. gada 2. martā - Merhzaoui/Padome

(lieta F-18/09)

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Mohamed Merhzaoui, Brisele (Beļģija) (pārstāvji - S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Savienības Padome

Prāvas priekšmets un apraksts

Pirmkārt, lēmuma iecelt prasītāju karjeras posmā AST 1-7, otrkārt, lēmuma nepaaugstināt prasītāju AST 2 pakāpē 2008. gada paaugstināšanas amatā ietvaros, kā arī lēmumu paaugstināt šajā pakāpē ierēdņus ar mazāk nopelniem atcelšana

Prasītājas prasījumi:

atcelt lēmumu sākot ar 2006. gada 1. maiju iecelt prasītāju karjeras posmā AST 1-7;

atcelt iecēlējinstitūcijas lēmumu nepaaugstināt prasītāju AST 2 pakāpē 2008. gada paaugstināšanas amatā ietvaros un vajadzības gadījumā atcelt lēmumus paaugstināt šajā pakāpē ierēdņus ar mazāk nopelniem;

piespriest Eiropas Savienības Padomei atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

____________