Language of document :

Beroep ingesteld op 2 maart 2009 - Merhzaoui / Raad

(Zaak F-18/09)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Mohamed Merhzaoui (Brussel, België) (vertegenwoordigers: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal, advocaten)

Verwerende partij: Raad van de Europese Unie

Voorwerp en beschrijving van het geding

Enerzijds, nietigverklaring van het besluit om verzoeker in loopbaan AST 1-7 tewerk te stellen. Anderzijds, nietigverklaring van het besluit om hem in het kader van de bevorderingsronde 2008 niet tot de rang AST 2 te bevorderen alsmede van de besluiten om minder verdienstelijke ambtenaren tot die rang te bevorderen.

Conclusies van de verzoekende partij

nietigverklaring van het besluit om verzoeker met ingang van 1 mei 2006 tewerk te stellen in de loopbaan AST 1-7;

nietigverklaring van het besluit van het TABG om hem in het kader van de bevorderingsronde 2008 niet tot de rang AST 2 te bevorderen en, voor zover nodig, van de besluiten om minder verdienstelijke ambtenaren tot die rang te bevorderen;

verwijzing van de Raad van de Europese Unie in de kosten van de procedure.

____________