Language of document :

Žaloba podaná 2. marca 2009 - Merhzaoui/Rada

(vec F-18/09)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Mohamed Merhzaoui (Brusel, Belgicko) (v zastúpení: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal, advokáti)

Žalovaná: Rada Európskej únie

Predmet a opis sporu

Na jednej strane zrušenie rozhodnutia o narušení kariérneho postupu žalobcu v triedach AST 1 - 7. Na druhej strane zrušenie rozhodnutia nepovýšiť žalobcu do platovej triedy AST 2 pre povyšovanie v roku 2008, ako aj rozhodnutí o povýšení do tejto triedy úradníkov, ktorí si to zaslúžili menej

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutie o narušení kariérneho postupu žalobcu v triedach AST 1 - 7 s účinkom k 1. máju 2006,

zrušiť rozhodnutie menovacieho orgánu nepovýšiť žalobcu do platovej triedy AST 2 pre povyšovanie v roku 2008 a v nevyhnutnom rozsahu rozhodnutia o povýšení do tejto triedy úradníkov, ktorí si to zaslúžili menej,

zaviazať Radu Európskej únie na náhradu trov konania.

____________