Language of document :

Talan väckt den 2 mars 2009 - Merhzaoui mot rådet

(Mål F-18/09)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Mohamed Merhzaoui (Bryssel, Belgien) (ombud: advokaterna S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis och E. Marchal)

Svarande: Europeiska unionens råd

Saken och beskrivning av tvisten

Yrkande om ogiltigförklaring av beslutet att placera sökanden i karriärsystemet AST 1-7. Dessutom yrkande om ogiltigförklaring av beslutet att inte befordra sökanden till lönegrad AST 2 vid befordringsförfarandet 2008 och av besluten att befordra mindre förtjänstfulla tjänstemän till denna lönegrad.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara beslutet att med verkan från och med den 1 maj 2006 placera sökanden i karriärsystemet AST 1-7,

ogiltigförklara tillsättningsmyndighetens beslut att inte befordra sökanden till lönegrad AST 2 vid befordringsförfarandet 2008 samt, i den mån det är nödvändigt, tillsättningsmyndighetens beslut att befordra mindre förtjänstfulla tjänstemän till denna lönegrad, och

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.

____________