Language of document :

Απόφαση του Δικαστηρίου (τρίτο τμήμα) της 29ης Οκτωβρίου 2009 [αίτηση του Tallinna Halduskohus (Δημοκρατία της Εσθονίας) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] - Rakvere Lihakombinaat AS κατά Põllumajandusministeerium, Maksu- ja Tolliameti Ida maksu- ja tollikeskus

(Υπόθεση C-140/08) 1

(Κοινό δασμολόγιο - Συνδυασμένη Ονοματολογία - Δασμολογική κατάταξη - Κατεψυγμένα τεμάχια ή παραπροϊόντα σφαγίων πετεινών και ορνίθων - Προσχώρηση της Εσθονίας - Μεταβατικά μέτρα - Γεωργικά προϊόντα - Πλεονάζοντα αποθέματα - Κανονισμός (ΕΚ) 1972/2003)

Γλώσσα διαδικασίας: η εσθονική

Αιτούν δικαστήριο

Tallinna Halduskohus

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

Rakvere Lihakombinaat AS

κατά

Põllumajandusministeerium, Maksu- ja Tolliameti Ida maksu- ja tollikeskus

Αντικείμενο

Αίτηση εκδόσεως προδικαστικής αποφάσεως - Tallinna Halduskohus - Ερμηνεία του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΟΚ) 2658/87 του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 1987, για τη δασμολογική και στατιστική ονοματολογία και το κοινό δασμολόγιο (ΕΕ L 256, σ. 1), καθώς και του άρθρου 4, παράγραφοι 1 και 2, του κανονισμού (ΕΚ) 1972/2003 της Επιτροπής, της 10ης Νοεμβρίου 2003, για τη θέσπιση μεταβατικών μέτρων όσον αφορά τις συναλλαγές γεωργικών προϊόντων λόγω της προσχώρησης της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Εσθονίας, της Κύπρου, της Λεττονίας, της Λιθουανίας, της Ουγγαρίας, της Μάλτας, της Πολωνίας, της Σλοβενίας και της Σλοβακίας (ΕΕ L 293, σ. 3) - Κατεψυγμένο διαχωρισμένο κρέας που αποκτάται αφού αφαιρεθούν μηχανικώς τα κόκκαλα πουλερικών - Κατάταξη στη διάκριση 0207 14 10 (κατεψυγμένα τεμάχια πουλερικών) ή στη διάκριση 0207 14 99 (κατεψυγμένα σφάγια πουλερικών, άλλα) της Συνδυασμένης Ονοματολογίας - Επιβάρυνση των πλεοναζόντων αποθεμάτων γεωργικών προϊόντων που βρίσκονται στην κατοχή επιχειρηματιών - Μέθοδος καθορισμού του ύψους του μεταβατικού αποθέματος και του πλεονάζοντος αποθέματος για την επιβολή αυτής της επιβαρύνσεως

Διατακτικό

Ο κανονισμός (ΕΟΚ) 2658/87 του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 1987, για τη δασμολογική και στατιστική ονοματολογία και το κοινό δασμολόγιο, όπως έχει τροποποιηθεί από τον κανονισμό (ΕΚ) 1789/2003 της Επιτροπής, της 11ης Σεπτεμβρίου 2003, πρέπει να ερμηνευθεί υπό την έννοια ότι προϊόντα όπως τα επίμαχα στην κύρια δίκη, που αποτελούνται από κατεψυγμένο μηχανικώς διαχωρισμένο κρέας, που λαμβάνεται με μηχανική αφαίρεση των οστών από πετεινούς και όρνιθες, και προορίζονται για ανθρώπινη τροφή, πρέπει να καταταγούν στη διάκριση 0207 14 10 της Συνδυασμένης Ονοματολογίας.

Το άρθρο 4, παράγραφος 2, του κανονισμού (ΕΚ) 1972/2003 της Επιτροπής, της 10ης Νοεμβρίου 2003, για τη θέσπιση μεταβατικών μέτρων όσον αφορά τις συναλλαγές γεωργικών προϊόντων λόγω της προσχώρησης της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Εσθονίας, της Κύπρου, της Λετονίας, της Λιθουανίας, της Ουγγαρίας, της Μάλτας, της Πολωνίας, της Σλοβενίας και της Σλοβακίας, όπως έχει τροποποιηθεί από τον κανονισμό (ΕΚ) 230/2004 της Επιτροπής, της 10ης Φεβρουαρίου 2004, δεν αντιτίθενται σε εθνική διάταξη, όπως το άρθρο 6, παράγραφος 1, του νόμου για την επιβάρυνση επί των πλεοναζόντων αποθεμάτων (Üleliigse laovaru tasu seadus), όπως έχει τροποποιηθεί από τον νόμο της 25ης Ιανουαρίου 2007, κατά την οποία το πλεονάζον απόθεμα ενός επιχειρηματία καθορίζεται με αφαίρεση από το απόθεμα που αυτός πράγματι κατείχε την 1η Μαΐου 2004 του αποθέματος μεταφοράς, το οποίο ορίζεται ως ο μέσος όρος των αποθεμάτων των τεσσάρων προηγουμένων χρήσεων τα οποία έχει στην κατοχή του την 1η Μαΐου, πολλαπλασιαζόμενος επί ένα συντελεστή 1,2, που αντιστοιχεί στην αύξηση της γεωργικής παραγωγής που παρατηρήθηκε εντός του οικείου κράτους μέλους κατά την ανωτέρω τετραετή περίοδο.

Ο κανονισμός 1972/2003 δεν απαγορεύει την επιβολή επιβαρύνσεως επί του πλεονάζοντος αποθέματος ενός επιχειρηματία, ακόμη και αν αυτός είναι σε θέση να αποδείξει ότι δεν πραγματοποίησε κέρδος από τη διάθεση στο εμπόριο του αποθέματος αυτού μετά την 1η Μαΐου 2004.

____________

1 - ΕΕ C 171 της 5.7.2008.