Language of document :

A Bíróság (hetedik tanács) 2009. június 18-i ítélete - Az Európai Közösségek Bizottsága kontra Osztrák Köztársaság

(C-422/08. sz. ügy)1

(Tagállami kötelezettségszegés - 2004/35/EK irányelv - Környezeti felelősség - A környezeti károk megelőzése és felszámolása - Az előírt határidőn belüli átültetés elmaradása)

Az eljárás nyelve: német

Felek

Felperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők: U. Wölker és B. Schöfer meghatalmazottak)

Alperes: Osztrák Köztársaság (képviselő: E. Riedl meghatalmazott)

Tárgy

Tagállami kötelezettségszegés - A környezeti károk megelőzése és felszámolása tekintetében a környezeti felelősségről szóló, 2004. április 21-i 2004/35/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek (HL L 143., 56. o.; magyar nyelvű különkiadás 15. fejezet, 8. kötet, 357. o.) való megfeleléshez szükséges rendelkezések előírt határidőn belüli elfogadásának elmulasztása

Rendelkező rész

Az Osztrák Köztársaság - mivel az előírt határidőn belül nem fogadta el azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy átültesse a környezeti károk megelőzése és felszámolása tekintetében a környezeti felelősségről szóló, 2004. április 21-i 2004/35/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvet - nem teljesítette ezen irányelvből eredő kötelezettségeit.

A Bíróság az Osztrák Köztársaságot kötelezi a költségek viselésére.

____________

1 - HL C 301., 2008.11.22.