Language of document :

2009 m. birželio 18 d. Teisingumo Teismo (septintoji kolegija) sprendimas byloje Europos Bendrijų Komisija prieš Austrijos Respubliką

(Byla C-422/08)1

(Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas - Direktyva 2004/35/EB - Atsakomybė už aplinkos apsaugą - Žalos aplinkai prevencija ir ištaisymas - Neperkėlimas per nustatytą terminą)

Proceso kalba: vokiečių

Šalys

Ieškovė: Europos Bendrijų Komisija, atstovaujama U. Wölker ir B. Schöfer,

Atsakovė: Austrijos Respublika, atstovaujama E. Riedl

Dalykas

Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas - Teisės nuostatų, būtinų perkelti 2004 m. balandžio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2004/35/EB dėl atsakomybės už aplinkos apsaugą siekiant išvengti žalos aplinkai ir ją ištaisyti (atlyginti) (OL L 143, p. 56; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 15 t., 8 sk., p. 357), nepriėmimas per nustatytą terminą

Rezoliucinė dalis

Per nustatytą terminą nepriėmusi įstatymų ir kitų teisės aktų, reikalingų perkelti 2004 m. balandžio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2004/35/EB dėl atsakomybės už aplinkos apsaugą siekiant išvengti žalos aplinkai ir ją ištaisyti (atlyginti), Austrijos Respublika neįvykdė įsipareigojimų pagal šią direktyvą.

Priteisti iš Austrijos Respublikos bylinėjimosi išlaidas.

____________

1 - OL C 301, 2008 11 22.