Language of document :

2008. október 13-án benyújtott kereset - Clarke, Papathanasiou és Periañez-González kontra OHIM

(F-82/08. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: német

Felek

Felperesek: Nicole Clarke (Alicante, Spanyolország), Elisavet Papathanasiou (Alicante, Spanyolország) és Mercedes Periañez-González (Brüsszel, Belgium) (képviselő: H. Tettenborn ügyvéd)

Alperes: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták)

A jogvita tárgya és leírása

Egyrészt a felperesek szerződéseiben szereplő azon kikötés megsemmisítése, amely a szerződés automatikus megszűnéséről rendelkezik abban az esetben, ha a felpereseket nem veszik fel a besorolási osztályukra vonatkozó első nyílt versenyvizsga tartaléklistájára. Másrészt annak megállapítása, hogy az OHIM/AD/02/07. és az OHIM/AST/02/07. sz. versenyvizsgák felperesek szerződéseire nem járnak következménnyel, vagy e versenyvizsgák megsemmisítése. Ezenkívül kártérítés iránti kérelem.

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a felperesek szerződéseinek 5. pontjában szereplő kikötést;

a Közszolgálati Törvényszék állapítsa meg, hogy az OHIM/AD/02/07 és az OHIM/AST/02/07. sz. versenyvizsga-kiírások, amelyeket a Hivatalos Lap 2007. december 12-i C 300A számában tettek közzé, nem jár következménnyel a felperesek szolgálati viszonyára;

a Közszolgálati Törvényszék másodlagosan semmisítse meg az OHIM-nak a személyzeti szabályzat 90. cikke (2) bekezdésének harmadik és negyedik albekezdésében szereplő elutasításra vonatkozó 2008. július 12-i (mindhárom felperesre vonatkozó) hallgatólagos határozatait, valamint az OHIM 2008. július 18-i (a második felperesre vonatkozó) határozatát;

a Közszolgálati Törvényszék másodlagosan semmisítse meg az OHIM 2008. március 7-én hozott, a felperesek által 2008. március 10-én kézhez vett határozatait, amelyek elutasítják a felpereseknek a személyzeti szabályzat 90. cikkének (1) bekezdése alapján előterjesztett kérelmeit,amennyiben ezekben a határozatokban elutasítják, hogy:

teljes egészében - vagy másodlagosan legalább az első mondat vonatkozásában - jóváhagyják, hogy a felperesekkel határozatlan időre kötött szerződések 5. pontjának a kiegészítő külső versenyvizsga követelményére vonatkozó kikötést módosítsák,

annak megállapítását, hogy a felperesekkel határozatlan időre kötött szerződések fennmaradnak,

annak megállapítását, hogy, hogy nem szükséges a felperesek nyílt versenyvizsgán való részvétele annak érdekében, hogy ideiglenes alkalmazottként, határozatlan idejű szerződéssel továbbra is alkalmazzák őket az OHIM-ban,

továbbá e határozatok elutasítják a másodlagosan kérelmezett

azon megállapítást, hogy a felpereseknek nem szükséges részt venniük - a Hivatalos Lap 2006. december 12-i C 300A számában OHIM/AD/02/07 és OHIM/AST/02/07 számon közzétett - versenyvizsgán, annak érdekében, hogy ideiglenes alkalmazottként határozatlan idejű szerződéssel továbbra is alkalmazzák őket az OHIM-ban,

a Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg az OHIM személyzeti osztályának a 2007. december 19-én a felperesekhez intézett levelében tett megállapításait, amelyben az OHIM a Hivatalos Lap 2007. december 12-i C300A számában megjelent pályázati felhívást összekapcsolja a felperesekkel fennálló szerződések 5. pontjával;

a Közszolgálati Törvényszék továbbá másodlagosan semmisítse meg a versenyvizsgát, amelyet a Hivatalos Lap 2007. december 12-i C300A számában tettek közzé, amennyiben azok sérelmesek felperesek számára;

a Közszolgálati Törvényszék az OHIM-ot kötelezze a felperesek számára megfelelő, a Közszolgálati Törvényszék mérlegelése alapján megállapított mértékű kártérítés megfizetésére a fenti kérelmek alapján megsemmisítendő határozatokkal a felpereseknek okozott erkölcsi és nem vagyoni kárra tekintettel;

a Közszolgálati Törvényszék a Belső Piaci Harmonizációs Hivatalt (védjegyek és formatervezési minták) kötelezze a költségek viselésére.

____________