Language of document :

2008 m. spalio 13 d. pareikštas ieškinys byloje Klarke, Papathanasiou ir Periañez-González prieš VRDT

(Byla F-82/08)

Proceso kalba: vokiečių

Šalys

Ieškovės: Nicole Clarke (Alikantė, Ispanija), Elisavet Papathanasiou (Alikantė, Ispanija) ir Mercedes Periañez-González (Briuselis, Belgija) atstovaujamos advokato H. Tettenborn

Atsakovė: Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui)

Ginčo dalykas bei aprašymas

Ieškovės prašo, pirma, panaikinti darbo sutarčių sąlygą, kurioje numatoma automatiškai nutraukti šias sutartis tuo atveju, jei jos nebūtų įtrauktos į rezervo sąrašą po pirmo viešo konkurso jų pareigų grupėje. Antra, ieškovės prašo pripažinti, kad vieši konkursai OHIM/AD/02/07 ir OHIM/AST/02/07 neturi įtakos jų darbo sutartims arba panaikinti šiuos konkursus. Taip pat jos prašo atlyginti žalą.

Ieškovių reikalavimai

Ieškovės reikalauja:

panaikinti kiekvienos iš jų darbo sutarties 5 straipsnį;

pripažinti, kad pranešimai apie konkursą OHIM/AD/02/07 ir OHIM/AST/02/07, paskelbti 2007 m. gruodžio 12 d. OL C 300A neturi įtakos ieškovių darbo santykiams;

arba panaikinti 2008 m. liepos 12 d. VRDT netiesioginius sprendimus (susijusius su 1, 2 ir 3 ieškovėmis), išplaukiančius iš Pareigūnų nuostatų 90 straipsnio 2 dalies trečio ir ketvirto sakinio taikymo bei 2008 m. liepos 18 d. Sprendimą (susijusį su 2 ieškove);

arba panaikinti 2008 m. kovo 7 d. VRDT sprendimus, kuriais atmetami ieškovių prašymai, pateikti remiantis Pareigūnų nuostatų 90 straipsnio 1 dalimi, apie kuriuos ieškovėms buvo pranešta 2008 m. kovo 10 d.,

tiek, kiek šiuose sprendimuose atmetama:

pritarimas pakeisti neterminuotas darbo sutartis su ieškovėmis taip, kad šių sutarčių 5 straipsniuose esanti sąlyga, reikalaujanti papildomo išorinio konkurso būtų išbraukta ir nepakeista arba išbraukta kiek tai susiję su pirmu sakiniu.

paskelbimas, kad egzistuoja neterminuotos darbo sutartys su ieškovėmis;

paskelbimas, kad nereikalaujama, jog ieškovės tam, kad toliau dirbtų VRDT kaip laikinos darbuotojos pagal neterminuotas darbo sutartis, dalyvautų viešajame konkurse;

ir alternatyvus prašymas

paskelbti, kad nereikalaujama, jog ieškovės tam, kad toliau dirbtų VRDT kaip laikinos darbuotojos pagal neterminuotas darbo sutartis, dalyvautų 2007 m. gruodžio 12 d. OL C 300A paskelbtuose konkursuose OHIM/AD/02/07 ir OHIM/AST/02/07.

panaikinti VRDT personalo skyriaus 2007 m. gruodžio 19 d. laiškuose ieškovėms esančius teiginius, kuriuose VRDT susiejo 2007 m. gruodžio 12 d. OL C 300A paskelbtus konkursus su darbo sutarčių, sudarytų su ieškovėmis, 5 straipsniais;

arba panaikinti 2007 m. gruodžio 12 d. OL C 300A paskelbtus konkursus, nes jie žalingi ieškovėms;

nurodyti VRDT atlyginti žalą ieškovėms, kurios dydį įvertintų teismas, už remiantis pateiktais prašymais panaikintino sprendimo sukeltą ieškovių nematerialią ir materialią žalą;

priteisti iš Vidaus rinkos derinimo tarnybos (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) bylinėjimosi išlaidas.

____________