Language of document :

Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (prvního senátu) ze dne 4. prosince 2008 - Blais v. ECB

(Věc F-6/08)1

"Veřejná služba - Zaměstnanci ECB - Odměna - Příspěvek za práci v zahraničí - Podmínky stanovené článkem 17 pracovního řádu ECB - Uložení náhrady nákladů řízení žalobkyni - Požadavky spravedlnosti - Článek 87 odst. 2 jednacího řádu"

Jednací jazyk: němčina

Účastnice řízení

Žalobkyně: Jessica Blais (Frankfurt nad Mohanem, Německo) (zástupce: B. Karthaus, advokát)

Žalovaná: Evropská centrální banka (zástupci: F. Malfrère a F. Feyerbacher, zmocněnci, ve spolupráci s B. Wägenbauerem, advokátem)

Předmět věci

Veřejná služba - Zrušení rozhodnutí Evropské centrální banky ze dne 15. srpna 2007, kterým se zamítá přiznání příspěvku žalobkyni za práci v zahraničí s odůvodněním, že žalobkyně nesplňuje podmínky stanovené článkem 17 pracovního řádu ECB.             

Výrok rozsudku

Žaloba se zamítá.

J. Blais ponese kromě vlastních nákladů i polovinu nákladů řízení Evropské centrální banky.

Evropská centrální banka ponese polovinu vlastních nákladů řízení.

____________

1 - Úř. věst. C 142 ze dne 7.6.2008, s. 39.