Language of document :

Sodba Sodišča za uslužbence (prvi senat) z dne 4. decembra 2008 - Blais proti ECB

(Zadeva F-6/08)1

(Javni uslužbenci - Uslužbenci ECB - Nadomestilo - Izselitveni dodatek - Pogoji, določeni v členu 17 Pogojev za zaposlovanje uslužbencev ECB - Naložitev stroškov tožeči stranki - Zahteve pravičnosti - Člen 87(2) Poslovnika)

Jezik postopka: nemščina

Stranki

Tožeča stranka: Jessica Blais (Frankfurt na Majni, Nemčija) (zastopnik: B. Karthaus, odvetnik)

Tožena stranka: Evropska centralna banka (zastopniki: F. Malfrère in F. Feyerbacher, zastopnika, skupaj z B. Wägenbaur, odvetnik)

Predmet zadeve

Javni uslužbenci - Razglasitev ničnosti odločbe Evropske centralne banke z dne 15. avgusta 2007, s katero je bilo zavrnjeno priznanje izselitvenega dodatka tožeči stranki, ker naj ta ne bi izpolnjevala pogojev, določenih v členu 17 Pogojev za zaposlovanje uslužbencev ECB.

Izrek sodbe

Tožba se zavrne.

J. Blais poleg svojih stroškov nosi tudi polovico stroškov Evropske centralne banke.

Evropska centralna banka nosi polovico svojih stroškov.

____________

1 - UL C 142, 7.6.2008, str. 39.