Language of document :

Personaldomstolens dom av den 4 december 2008 - Blais mot ECB

(Mål F-6/08)(1)

(Personalmål - ECB:s anställda - Lön - Utlandstillägg - Villkor som föreskrivs i anställningsvillkoren för ECB:s anställda - Sökanden förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna - Krav på skälighet - Artikel 87.2 i rättegångsreglerna)

Rättegångsspråk: tyska

Parter

Sökande: Jessica Blais (Frankfurt-am-Main) (ombud: advokaten B. Karthaus)

Svarande: Europeiska centralbanken (ombud: F. Malfrère och F. Feyerbacher, biträdda av advokaten B. Wägenbaur)

Saken

Personalmål - Ogiltigförklaring av Europeiska centralbankens beslut av den 15 augusti 2007 att inte bevilja sökanden utlandstillägg med motiveringen att hon inte uppfyller villkoren i artikel 17 ii i BCE:s Conditions of Employment

Domslut

Talan ogillas.

Jessica Blais ska bära sin rättegångskostnad och ersätta hälften av Europeiska centralbankens rättegångskostnad.

Europeiska centralbanken ska bära hälften av sin rättegångskostnad.

____________

1 - ) EUT C 142, 7.6.2008, s. 39