Language of document :

Hotărârea Tribunalului Funcţiei Publice (Camera întâi) din 2 decembrie 2008 - Baniel-Kubinova/Parlamentul European

(Cauza F-131/07)1

(Funcție publică - Agenți temporari și agenți auxiliari numiți funcționari stagiari - Articolul 10 din anexa VII la statut - Dreptul la diurnă după primirea unei părți din indemnizația de instalare)

Limba de procedură: franceza

Părţile

Reclamanţi: Barbora Baniel-Kubinova (Alzingen, Luxemburg) și alți 13 funcționari ai Parlamentului European (reprezentanţi: S. Orlandi, J.-N. Louis și E. Marchal, avocați)

Pârât: Parlamentul European (reprezentanţi: R. Ignătescu și S. Seyr, agenți)

Obiectul

Anularea mai multor decizii ale AIPN a Parlamentului European, prin care s-a respins acordarea către reclamanți a diurnei prevăzute la articolul 10 din anexa VII la Statutul funcționarilor.

Dispozitivul

Respinge acțiunea.

Fiecare parte suportă propriile cheltuieli de judecată.

____________

1 - JO C 183, 19.7.08, p. 32.