Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu (esimene koda) 9. detsembri 2008 otsus - Efstathopoulos versus Euroopa Parlament

(Kohtuasi F-144/07)1

(Avalik teenistus - Endised ajutised teenistujad - Määrus (EÜ, Euratom, ESTÜ) nr 2689/95 - Hüvitis teenistusest lõplikul lahkumisel - Uuel töö eest saadava brutopalga tuvastamisel tootlikkushüvitise arvestamine)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: S. Efstathopoulos (Chalandri, Kreeka) (esindajad: advokaadid N. Korogiannakis ja M. Michi)

Kostja: Euroopa Parlament (esindajad: A. Lukošiūtė ja A. Troupiotis)

Kohtuasja ese

Nõue tühistada Euroopa Parlamendi 18. aprilli 2007. aasta otsus, millega vähendati hageja vanaduspensionit ning nõutakse tagasi enammakstud summa.

Otsuse resolutiivosa

1. Jätta hagi rahuldamata.

2. Jätta kohtukulud poolte enda kanda.

____________

1 - ELT C 92, 12.4.08., lk 50.