Language of document :

Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (třetího senátu) ze dne 11. prosince 2008 - Collée v. Parlament

(Věc F-148/06)1

"Veřejná služba - Úředníci - Povýšení - Postup přidělování bodů za zásluhy v Evropském parlamentu - Srovnávací analýza zásluh"

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Laurent Collée (Lucemburk, Lucembursko) (zástupci: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis a É. Marchal, advokáti)

Žalovaný: Evropský parlament (zástupci: C. Burgos a A. Lukošiūtė)

Předmět věci

Jednak zrušení rozhodnutí ze dne 9. ledna 2006, kterým byly žalobci přiděleny dva body za zásluhy za hodnotící období 2004, a dále prohlášení bodu I.3 "Pokynů týkajících se postupu přidělování bodů nutných k povýšení" Evropského parlamentu ze dne 13. června 2002 za protiprávní

Výrok rozsudku

Rozhodnutí evropského parlamentu o přidělení 2 bodů za zásluhy M. Collému za hodnotící období 2004 se zrušuje.

Ve zbývající části se žaloba zamítá.

Evropskému parlamentu se ukládá náhrada nákladů řízení.

____________

1 - Úř. věst. C 42, 24.2.2007, s. 48.