Language of document :

Personalerettens dom (Tredje Afdeling) af 11. december 2008 - Collée mod Parlamentet

(Sag F-148/06) 1

(Personalesag - tjenestemænd - forfremmelse - fremgangsmåden ved tildeling af points for fortjeneste i Europa-Parlamentet - sammenligning af fortjenester)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Laurent Collée (Luxembourg, Luxembourg) (ved avocats S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis og É. Marchal)

Sagsøgt: Europa-Parlamentet (ved C. Burgos og A. Lukošiūtė)

Sagens genstand

Dels påstand om annullation af afgørelse af 9. januar 2006 om at tildele sagsøgeren to points for fortjeneste i forfremmelsesåret 2004 og dels påstand om, at punkt I.3 i Europa-Parlamentets "Vejledning om fremgangsmåden for tildeling af forfremmelsespoints" af 13. juni 2002 erklæres ugyldig.

Konklusion

Europa-Parlamentets afgørelse om at tildele L. Collée to points for fortjeneste i forfremmelsesåret 2004 annulleres.

I øvrigt frifindes Europa-Parlamentet.

Europa-Parlamentet betaler sagens omkostninger.

____________

1 - EUT C 42 af 24.2.2007, s. 48.