Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu (kolmas koda) 11. detsembri 2008. aasta otsus - Collée versus parlament

(Kohtuasi F-148/06)1

(Avalik teenistus - Ametnikud - Edutamine - Euroopa Parlamendi teenetepunktide andmise menetlus - Teenete võrdlev hindamine)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Laurent Collée (Luxembourg, Luksemburg) (esindajad: advokaadid S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis ja É. Marchal)

Kostja: Euroopa Parlament (esindajad: C. Burgos ja A. Lukošiūtė)

Kohtuasja ese

Esiteks nõue tühistada 9. jaanuari 2006. aasta otsus, millega anti hagejale kaks teenetepunkti 2004. aasta edutamise raames, ja teiseks nõue tuvastada Euroopa Parlamendi 13. juuni 2002. aasta "Edutamispunktide andmist käsitlevate juhiste" punkti I.3 õigusvastasus.

Otsuse resolutiivosa

Tühistada Euroopa Parlamendi otsus anda L. Colléele 2004. aasta edutamise raames kaks teenetepunkti.

Jätta hagi muus osas rahuldamata.

Mõista kohtukulud välja Euroopa Parlamendilt.

____________

1 - ELT C 42, 24.2.2007, lk 48.