Language of document :

Virkamiestuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 11.12.2008 - Collée v. parlamentti

(Asia F-148/06)1

(Henkilöstö - Virkamiehet - Ylennys - Ansiopisteiden jakomenettely Euroopan parlamentissa - Ansioiden vertailu)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Laurent Collée (Luxemburg, Luxemburg) (edustajat: asianajajat S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis ja É. Marchal)

Vastaaja: Euroopan parlamentti (asiamiehet: C. Burgos ja A. Lukošiūtė)

Oikeudenkäynnin kohde

Ensinnäkin sen 9.1.2006 tehdyn päätöksen, että kantajalle annetaan kaksi ansiopistettä vuoden 2004 ylennyskierrokselta, kumoaminen ja toiseksi Euroopan parlamentin 13.6.2002 antaman asiakirjan "Ylennyspisteiden jakomenettelyyn liittyvät ohjeet" I.3 kohdan toteaminen lainvastaiseksi

Tuomiolauselma

Euroopan parlamentin päätös antaa Laurent Colléelle 2 ansiopistettä vuoden 2004 ylennyskierroksella kumotaan.

Kanne hylätään muilta osin.

Euroopan parlamentti velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

____________

1 - EUVL C 42, 24.2.2007, s. 48.