Language of document :

A Közszolgálati Törvényszék (harmadik tanács) 2008. december 11-i ítélete - Collée kontra Parlament

(F-148/06. sz. ügy)1

(Közszolgálat - Tisztviselők - Előléptetés - Az érdempontok odaítélésére vonatkozó eljárás az Európai Parlamentnél - Az érdemek összehasonlító vizsgálata)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Laurent Collée (Luxembourg, Luxemburg) (képviselők: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis és É. Marchal ügyvédek)

Alperes: Európai Parlament (képviselők: C. Burgos és A. Lukošiūtė)

Az ügy tárgya

Egyrészt a felperesnek a 2004. évi előléptetési időszakra két érdempontot juttató 2006. január 9-i határozat megsemmisítése, másrészt az előléptetési pontok odaítélési eljárásáról szóló, 2002. június 13-i európai parlamenti utasítás I.3. pontja jogellenességének megállapítása

Az ítélet rendelkező része

A Közszolgálati Törvényszék megsemmisíti az Európai Parlament határozatát annyiban, amennyiben az a felperesnek a 2004. évi előléptetési időszakra 2 érdempontot juttat.

A Közszolgálati Törvényszék a keresetet ezt meghaladó részében elutasítja.

A Közszolgálati Törvényszék az Európai Parlamentet kötelezi a költségek viselésére.

____________

1 - HL C 42., 2007.2.24., 48. o.