Language of document :

Civildienesta tiesas (trešā palāta) 2008. gada 11. decembra spriedums - Collée/Parlaments

(lieta F-148/06) 1

Civildienests - Ierēdņi - Paaugstināšana amatā - Nopelnu punktu piešķiršanas procedūra Eiropas Parlamentā - Nopelnu salīdzinošs vērtējums

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Laurent Collée, Luksemburga (Luksemburga) (pārstāvji - S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis un É. Marchal, avocats)

Atbildētājs: Eiropas Parlaments (pārstāvji - C. Burgos un A. Lukošiūtė)

Priekšmets

Prasība, pirmkārt, atcelt 2006. gada 9. janvāra lēmumu 2004. gada paaugstināšanas amatā kārtā piešķirt prasītājam divus nopelnu punktus un, otrkārt, atzīt par nelikumīgu Eiropas Parlamenta 2002. gada 13. jūnija "Instrukcijas par paaugstināšanas punktu piešķiršanas procedūru" I.3 punktu

Rezolutīvā daļa:

atcelt Eiropas Parlamenta lēmumu piešķirt Collée 2 nopelnu punktus 2004. gada paaugstināšanas amatā kārtā;

pārējā daļā prasību noraidīt;

Eiropas Parlaments atlīdzina tiesāšanās izdevumus.

____________

1 - OV C 42, 24.02.2007., 48. lpp.