Language of document :

Sentenza tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku (It-Tielet Awla) tal-11 ta' Diċembru 2008 - Collée vs Il-Parlament Ewropew

(Kawża F-148/06)1

(Servizz pubbliku - Uffiċjali - Promozzjoni - Proċedura għall-allokazzjoni ta' punti ta' mertu fil-Parlament Ewropew - Eżami komparattiv tal-merti)

Lingwa tal-kawża: Il-Franċiż

Partijiet

Rikorrent: Laurent Collée (Il-Lussemburgu, il-Lussemburgu) (rappreżentanti: S. Orlandi, J.-N. Louis u É. Marchal, avukati)

Konvenut: Il-Parlament Ewropew (rappreżentanti: C. Burgos u A. Lukošiūtė)

Suġġett

Minn naħa, l-annullament tad-deċiżjoni tad-9 ta' Jannar 2006 li talloka lir-rikorrent żewġ punti ta' mertu skont il-proċedura ta' promozzjoni 2004 u, min-naħa l-oħra, id-dikjarazzjoni tal-illegalità tal-punt I.3 tal-"Istruzzjonijiet dwar il-proċedura ta' allokazzjoni ta' punti ta' promozzjoni" tal-Parlament Ewopew tat-13 ta' Ġunju 2002.

Dispożittiv

Id-deċiżjoni tal-Parlament Ewropew li jingħataw 2 punti ta' mertu lil L. Collée fil-proċedura ta' promozzjoni 2004 hija annullata.

Il-kumplament tar-rikors huwa miċħud.

Il-Parlament Ewropew huwa kkundannat għall-ispejjeż.

____________

1 - ĠU C 42, 24.02.2007, p. 48.