Language of document :

Rozsudok Súdu pre verejnú službu (tretia komora) z 11. decembra 2008 - Collée/Parlament

(vec F-148/06)1

(Verejná služba - Úradníci - Povýšenie - Prideľovanie bodov za zásluhy v Európskom parlamente - Porovnávacie hodnotenie zásluh)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Laurent Collée (Luxemburg, Luxembursko) (v zastúpení: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis a É. Marchal, advokáti)

Žalovaný: Európsky parlament (v zastúpení: C. Burgos a A. Lukošiūtė)

Predmet veci

Na jednej strane zrušenie rozhodnutia z 9. januára 2006 o pridelení dvoch bodov žalobcovi za zásluhy v rámci povyšovania za rok 2004 a na druhej strane vyhlásenie nezákonnosti bodu I.3 "Pokynov týkajúcich sa postupu prideľovania bodov na povýšenie" Európskeho parlamentu z 13. júna 2002

Výrok rozsudku

1.    Rozhodnutie Európskeho parlamentu o pridelení 2 bodov pánovi Collée za zásluhy v rámci povyšovania za rok 2004 sa zrušuje.

2.    V zostávajúcej časti sa žaloba zamieta.

3.    Európsky parlament je povinný nahradiť trovy konania.

____________

1 - Ú. v. EÚ C 42, 24.2.2007, s. 48.