Language of document :

Sodba Sodišča za uslužbence (tretji senat) z dne 11. december 2008 - Collée proti Parlamentu

(Zadeva F-148/06)1

(Javni uslužbenci - Uradniki - Napredovanje - Postopek dodelitve točk za delovno uspešnost v Evropskem parlamentu - Primerjalna preučitev uspešnosti)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Laurent Collée (Luxembourg, Luksemburg) (zastopniki: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis in É. Marchal, odvetniki)

Tožena stranka: Evropski parlament (zastopnika: C. Burgos in A. Lukošiūtė)

Predmet zadeve

Na eni strani razglasitev ničnosti odločbe z dne 9. januarja 2006 o dodelitvi tožeči stranki dveh točk za delovno uspešnost v napredovalnem obdobju 2004 in na drugi strani razglasitev nezakonitosti točke I.3 "Navodil o postopku dodelitve napredovalnih točk" Evropskega parlamenta z dne 13. junija 2002.

Izrek sodbe

Odločba Evropskega parlamenta o dodelitvi L. Colléeju dveh točk za delovno uspešnost v napredovalnem obdobju 2004 se razglasi za nično.

Tožba se v preostalem zavrne.

Evropskemu parlamentu se naloži plačilo stroškov.

____________

1 - UL C 42, 24.2.2007, str. 48.