Language of document :

Personaldomstolens dom (tredje avdelningen) av den 11 december 2008 - Collée mot parlamentet

(Mål F-148/06)(1)

(Personalmål - Tjänstemän - Befordran - Europaparlamentets förfarande för tilldelning av meritpoäng - Jämförelse av kvalifikationerna)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Laurent Collée (Luxembourg, Luxemburg) (ombud: advokaterna S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis och É. Marchal)

Svarande: Europaparlamentet (ombud: C. Burgos och A. Lukošiūtė)

Saken

Dels yrkande om ogiltigförklaring av beslut av den 9 januari 2006 att tilldela sökanden två meritpoäng för befordringsåret 2004, dels yrkande att personaldomstolen ska fastställa att punkt I.3 i "Anvisningar om tilldelning av befordringspoäng", som antogs av Europaparlamentet den 13 juni 2002, är rättsstridig.

Domslut

Europaparlamentets beslut att tilldela Laurent Collée två meritpoäng för befordringsåret 2004 ogiltigförklaras.

Talan ogillas i övrigt.

Europaparlamentet ska ersätta rättegångskostnaderna.

____________

1 - ) EUT C 42, 24.2.2007, s. 48.