Language of document :

Žaloba podaná dne 11. prosince 2008 - Nijs v. Účetní dvůr

(Věc F-98/08)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Bart Nijs (Aalst, Belgie) (zástupce: F. Rollinger, advokát)

Žalovaný: Evropský Účetní dvůr

Předmět a popis sporu

Jednak zrušení rozhodnutí o nepovýšení žalobce v roce 2008, a jednak uložení žalovanému, aby nahradil majetkovou i nemajetkovou újmu vzniklou žalobci

Návrhová žádání žalobce

zrušit rozhodnutí o nepovýšení žalobce v roce 2008 zveřejněné prostřednictvím sdělení zaměstnancům č. 32/2008 ze dne 5. května 2008, jakož i přípravné akty související s tímto rozhodnutím, zejména rozhodnutí ze dne 19. a 29. února 2008, které jsou předmětem sdělení zaměstnancům 10 - 2008 a 17 - 2008 stanovících seznam zaměstnanců, které lze povýšit ke dni 1. ledna 2008, a to v rozsahu, ve kterém se týká žalobce;

výslovně určit neplatnost následných rozhodnutí a výše uvedených přípravných aktů;

uložit žalovanému, aby nahradil majetkovou újmu ve výši ztráty na výdělku žalobce oproti vyšším odměnám, na které by měl nárok, pokud by uvedený dočasný stav nebránil jeho služebnímu postupu, jakož i nemajetkovou újmu ve výši 10 000 eur doplňující podobná odškodnění požadovaná v jiných sporech,

uložit Evropskému účetnímu dvoru náhradu nákladů řízení.

____________