Language of document :

2008. december 11-én benyújtott kereset - Nijs kontra Számvevőszék

(F-98/08. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Bart Nijs (Aalst, Belgium) (képviselő: F. Rollinger ügyvéd)

Alperes: az Európai Számvevőszék

A jogvita tárgya és leírása

Egyrészt a felperest 2008-ban elő nem léptető határozat megsemmisítése, másrészt az alperes kötelezése, hogy térítse meg a felperes által elszenvedett vagyoni és nem vagyoni kárt.

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a felperest 2008-ban elő nem léptető határozatot, amelyet 2008. május 5-i 32/2008. sz. személyügyi közleményben tettek közzé, valamint ezen határozat előkészítő iratait, különösen a 10-2008. sz. és a 17-2008. sz. személyügyi közlemény tárgyát képező, a 2008. január 1-jén előléptethető tisztviselők listáját megállapító, 2008. február 19-i és 29-i határozatokat, a felperest érintő részükben;

a Közszolgálati Törvényszék kifejezetten állapítsa meg az ennek alapján hozott határozatok és a fent említett előkészítő iratok semmisségét ;

a Közszolgálati Törvényszék az alperest kötelezze a vagyoni kár megtérítésére azon jövedelemveszteség mértékében, amelyet a felperes azon legmagasabb illetményezéshez képest szenvedett el, amelyben akkor részesült volna, ha a fent említett esemény nem gátolta volna a szakmai előmenetelét, valamint a hasonló jogvitákban igényelt kártérítéseket kiegészítő 10 000 euró összegű nem vagyoni kár megtérítésére;

a Közszolgálati Törvényszék az Európai Számvevőszéket kötelezze a költségek viselésére.

____________