Language of document :

2008 m. gruodžio 11 d. pareikštas ieškinys byloje Nijs prieš Audito Rūmus

(Byla F-98/08)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovas: Bart Nijs (Alstas, Belgija), atstovaujamas advokato F. Rollinger

Atsakovas: Europos Audito Rūmai

Ginčo dalykas bei aprašymas

Pirma, sprendimo nepaaukštinti ieškovo per 2008 m. paaukštinimo procedūrą panaikinimas ir, antra, prašymas nurodyti atsakovui atlyginti ieškovo patirtą turtinę ir moralinę žalą

Ieškovo reikalavimai

Panaikinti sprendimą nepaaukštinti ieškovo per 2008 m. paaukštinimo procedūrą, kuris buvo paskelbtas 2008 m. gegužės 5 d. pranešimu personalui 32/2008, taip pat šio sprendimo parengiamuosius dokumentus, būtent 2008 m. vasario 19 ir 29 d. Sprendimus, apie kuriuos personalui pranešta pranešimais 10-2008 ir 17-2008, kuriuose pateikiamas nuo 2008 m. sausio 1 d. paaukštinamų asmenų sąrašas, kiek tai susiję su ieškovu,

aiškiai konstatuoti, kad vėlesni sprendimai ir minėti parengiamieji dokumentai yra negaliojantys,

priteisti iš atsakovo atlyginti turtinę žalą, atitinkančią prarastą ieškovo darbo užmokestį palyginti su didžiausiu darbo užmokesčiu, kurį jis būtų gavęs, jei minėtas darbas laikinose pareigose nebūtų sukliudęs jo karjerai, bei 10 000 eurų moralinės žalos atlyginimą, papildomai prie panašių prašymų atlyginti žalą kitose bylose;

priteisti iš Europos Audito Rūmų bylinėjimosi išlaidas.

____________