Language of document :

27. novembril 2008 esitatud hagi - Füller-Tomlinson versus parlament

(Kohtuasi F-97/08)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Paulette Füller-Tomlinson (Brüssel, Belgia) (esindaja: advokaat L. Levi)

Kostja: Euroopa Parlament

Hagi eseme ja sisu kirjeldus

Nõue tühistada otsus, millega kinnitati kutsehaigusest tingitud püsiva osalise töövõimetuse osaks 20%, ja ühtlasti teise võimalusena mõista kostjalt välja teatav summa hageja kantud mittevaralise kahju hüvitiseks.

Hageja nõuded

Tühistada Pensionide ja sotsiaalkindlustuse üksuse juhi 9. aprilli 2008. aasta otsus, mille artiklis 3 kinnitati kutsehaigusest tingitud püsiva osalise töövõimetuse osaks 20%;

vajadusel tühistada kaebust tagasi lükkav otsus;

teise võimalusena mõista kostjalt mittevaralise kahju hüvitisena välja 12 000 euro suurune summa;

mõista kohtukulud välja Euroopa Parlamendilt.

____________