Language of document :

Kanne 27.11.2008 - Füller-Tomlinson v. parlamentti

(Asia F-97/08)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Paulette Füller-Tomlinson (Bryssel, Belgia) (edustaja: L. Levi)

Vastaaja: Euroopan parlamentti

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Päätöksen, jolla vahvistetaan pysyvän osittaisen työkyvyttömyyden osuus, joka johtui ammattitaudista, 20 prosentiksi, kumoaminen ja toissijaisesti vastaajan velvoittaminen maksamaan summa korvauksena kantajalle aiheutuneesta henkisestä kärsimyksestä.

Vaatimukset

On kumottava eläkkeet ja sosiaalivakuutukset -yksikön päällikön 9.4.2008 tekemä päätös, jonka 3 artiklalla vahvistetaan pysyvän osittaisen työkyvyttömyyden osuus, joka johtui ammattitaudista, 20 prosentiksi.

Siltä osin kuin on tarpeen, on kumottava valituksen hylkäämistä koskeva päätös.

Toissijaisesti on velvoitettava vastaaja maksamaan 12 000 euroa vahingonkorvausta henkisestä kärsimyksestä.

Euroopan parlamentti on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

____________