Language of document :

Prasība, kas celta 2008. gada 27. novembrī - Füller-Tomlinson/Parlaments

(lieta F-97/08)

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Paulette Füller-Tomlinson, Brisele (Beļģija) (pārstāvis - L. Levi, advokāts)

Atbildētājs: Eiropas Parlaments

Strīda priekšmets un apraksts

Lēmuma, ar kuru paliekošas daļējas invaliditātes uz arodslimību attiecināmā daļa noteikta 20 % apmērā, atcelšana, kā arī pakārtoti - piespriešana atbildētājam samaksāt summu prasītājai nodarītā morālā kaitējuma atlīdzībai.

Prasītājas prasījumi:

atcelt Pensiju un sociālās apdrošināšanas nodaļas vadītāja 2008. gada 9. aprīļa lēmumu, kura 3. pantā paliekošas daļējas invaliditātes uz arodslimību attiecināmā daļa noteikta 20 % apmērā;

tiktāl, ciktāl vajadzīgs, atcelt lēmumu par sūdzības noraidīšanu;

pakārtoti, piespriest atbildētājam samaksāt summu EUR 12 000 apmērā morālā kaitējuma atlīdzībai;

piespriest Eiropas Parlamentam atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

____________