Language of document :

Beroep ingesteld op 27 november 2008 - Füller-Tomlinson / Parlement

(Zaak F-97/08)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Paulette Füller-Tomlinson (Brussel, België) (vertegenwoordiger: L. Levi, advocaat)

Verwerende partij: Europees Parlement

Voorwerp en beschrijving van het geding

Nietigverklaring van het besluit waarbij het deel van de gedeeltelijke volledige invaliditeit dat door de beroepsziekte is veroorzaakt op 20 % is gesteld alsmede, subsidiair, veroordeling van de verwerende partij tot betaling van een bedrag ter vergoeding van verzoeksters immateriële schade

Conclusies van de verzoekende partij

nietigverklaring van het besluit van het hoofd van de eenheid Pensioenen en sociale verzekeringen van 9 april van 2008 waarvan artikel 3 het deel van verzoeksters gedeeltelijke volledige invaliditeit dat door de beroepsziekte is veroorzaakt, op 20 % bepaalt;

voor zover nodig, nietigverklaring van het besluit tot afwijzing van de klacht;

subsidiair, veroordeling van de verwerende partij tot betaling van een bedrag van 12 000 EUR ter vergoeding van de immateriële schade;

verwijzing van het Europees Parlement in de kosten van de procedure.

____________